Minerály Čada - Plastové krabičky, stojánky, minerály a šperky

Lokalita křemenů Skalná u Františkových Lázní

  Lokalitu objevil Radek Černý v květnu 2014 na poli při JZ okraji obce při systematickém pěším průzkumu  Pole je situované mezi silnicí vedoucí ze Skalné do Starého Rybníka a okrajem obce. Tato oblast opomíjená sběrateli se v minulosti jevila jako „jalová“, jen vyprávění několika osob o dětských nálezech krystalů křemene v místní parku, nálezech tmavých krystalů při kopání koupaliště a nálezech při výstavbě části Nový Svět dávalo naději na možný nález. Shodou okolností v době našich „kopacích“  návštěv byla nalezena stavbaři drúza poměrně velkých krystalů (prisma až 4 cm) v okolí domu majitele, který vlastní i dané pole. Při další žádosti o povolení  kopání rypadlem se rád pochlubil  a my bledli.


  Lokalita se nachází ve Smrčinském žulovém masívu, okolní horninu křemenné žíly směru  SZ-JV tvoří středně zrnitý muskovitický granit stáří 250-290 mil.let. V podpovrchové části díky větrání  živcových zrn na jílové minerály je značně zvětralý – až na „zajílovaný písek“ se zbytky zrn živců.
  Křemenná žíla vystupovala na poli až na „den“ a byla zjevně zastižena zemědělskými stroji. Podle koncentrace nalezených krystalů bylo určeno místo pro výkop. Po odstranění ornice jsme objevili první větší dutinu s volnými zonálními krystaly. Krystaly byly zpravidla z části mechanicky poškozeny, bílé
a šedavé barvy, většina krystalů mělo zonální stavbu. Volné krystaly a drúzy dosahuji velikosti několika cm a objevovat se začaly cca 30 – 40 cm pod povrchem, ve větší hloubce naduřovala křemenná žíla široká až 40 cm do menších dutin. Zde se vyskytovaly drobné drúzičky téměř čirých křemenů. Výkopová sonda do hloubky 250 cm zastihla paralelní odžilek s větší dutinou. Křemeny z této dutiny mají nahnědlou nebo kouřovou barvu a jsou také zonální. Zde bylo nalezeno také množství křemenů oboustranně ukončených volně „plovoucích“ v jílu. Žíla byla prozkoumána v délce zhruba 3 metrů,
na obou koncích sondy došlo postupně k ukončení dutinového vývoje a žíla přešla v masivní s minimem drobných dutinek. Při mapování ve směru pokračování žíly byly nalezeny občasné indicie drobnějších dutin dle velikosti krystalů a povrchu. 

 Z hlediska typologie zrn křemene jsme na dané žíle nalezli:
  - bílé až světle šedé krystaly velikosti  až 10 cm  a to především na povrchu a v křemenné žíle s minimem dutin i v hlubších partiích
  - šedohnědé s vysokým leskem  a kouřově šedou špičkou v paralelním odžilku v pevných drúzách a srostlicích + oboustranně ukončený krystal
  -  světle šedohnědé krystaly s nárůsty z větších dutin základní žíly  
  - drúzy velikosti až 12x13x10 cm, největší nalezená drúza  je plochá velikosti 24x16x9 cm.

 

 

 

Autoři textu: Ing. Radek Černý, Miroslav Čada

Autof fotografií: Richard Rotter

 

 

Gopay bannery barevne Mastercard Visa