Minerály Čada - Plastové krabičky, stojánky, minerály a šperky

Křemeny z Antonínovy Výšiny u Františkových Lázní

Nová lokalita křemenů z Antonínovy Výšiny u Františkových Lázní.

 

 

     Na podzim roku 2014 jsem si poprvé všiml křemenné žíly, která je dobře patrná na polích při pravé straně silnice vedoucí z Františkových Lázní do Hazlova.Po hluboké orbě bylo byly vyneseny na povrch bloky křemene a průběh žíly pak nebylo příliš složité detekovat.     Žíla probíhá zhruba ve směru JV –SZ  na polích mezi Antonínovou Výšinou a Mýtinkou vpravo při silnici č. 64.Zprvu se nedařilo narazit na místo, kde by měl křemen dostatečný dutinový vývoj, až v loňském roce (prosinec 2015) jsem objevil první větší dutinu.

      Žíla se nachází v částečně při povrchu rozvětralém  biotitickém granitu variského stáří, který směrem k JV přechází v ortorulu  (viz též geologická mapa okolí lokality).

       Dutina vyplněná krystaly křemene se byla k zastižení nehluboko pod povrchem  (řádově desítky cm). Rozměr dutiny cca 90 x 30 cm. Vlivem tektonických procesů byla podrcena a vyjmul jsem tedy pouze torza. Největší zachovaná drúza má rozměr cca 19 x 12 cm. Několik menších drúz ze středu dutiny byly „plováky“ oboustranně ukončené krystaly.

Obecné křemeny, které tvořily výplň dutiny přecházejí v záhnědy s kouřovým nádechem.Jednotlivé krystaly však nedosahují větších rozměrů max. do 1 cm.Na povrchu některých krystalů jsou povlaky oxidů železa.

 Autor článku i fotografií: Miroslav Čada

květen 2016

 

 

  • oboustraně ukončený krystal
  • detail na největší drúzu
  • největší část dutiny

 

Gopay bannery barevne Mastercard Visa